khagta-thapar-2016

khagta-thapar-2016

Photographer Himanshu Khagta speaking at Thapar University Photographer Himanshu Khagta speaking at Thapar University

Photographer Himanshu Khagta speaking at Thapar University

Leave a Reply

Share